Schematy chemioterapii

Schematy chemioterapii najczęściej stosowane w leczeniu różnych postaci chłoniaka

Uwaga: dawki leków obliczane są indywidualnie w przeliczeniu na powierzchnię ciała pacjenta ( w m2), a wskazane poniżej wielkości dawek odnoszą się do 1 m2.

* Miejsce leczenia określono tylko dla przypadków osób dobrze tolerujących chemioterapię, nie uwzględnia ono również pierwszego podania, które często musi odbywać się w ramach hospitalizacji.

FC-R

Kolejne cykle podawane są w odstępach (cyklach) 28- dniowych. Leki podawane są w ciągu trzech kolejnych dni.
*Ten rodzaj leczenia może być przeprowadzany ambulatoryjne w warunkach Dziennego Ośrodka Leczenia.

Nazwa leku

Dawka leku/ m2 dziennie

Kolejne dni podania leków

Długość cyklu (w dniach)

Rituximab

375 mg

dzień pierwszy

28

Fludarabina

25 mg

dzień pierwszy, drugi, trzeci

Cyklofosfamid

200 mg

dzień pierwszy, drugi, trzeci

Leki doustnie

-------------

Chemioterapia FC-R może być podawana doustnie, w takim wypadku chory otrzymuje dożylnie wlew Rituximabu, natomiast Fludarabię i Cyflofosfamid w formie tabletek do zażywania w domu przez trzy kolejne dni.

FCM-R

Kolejne cykle podawane są w odstępach 28-dniowych. Leki podawane są w ciągu trzech kolejnych dni.
*Ten rodzaj leczenia może być przeprowadzany ambulatoryjne w warunkach Dziennego Ośrodka Leczenia.

Nazwa leku

Dawka leku/ m2 dziennie

Kolejne dni podania leków

Długość cyklu (w dniach)

Rituximab

375 mg

dzień pierwszy

28

Fludarabina

25 mg

dzień pierwszy, drugi, trzeci

Cyklofosfamid

200 mg

dzień pierwszy, drugi, trzeci

Mitoksantron

8 mg

dzień pierwszy, drugi, trzeci

Leki doustne

---------------

CHOP-R

Kolejne cykle podawane są w odstępach 21-dniowych. Leki podawane są w ciągu pięciu kolejnych dni.
*Ten rodzaj leczenia może być przeprowadzany ambulatoryjne w warunkach Dziennego Ośrodka Leczenia.

Nazwa leku

Dawka leku/ m2 dziennie

Kolejne dni podania leków

Długość cyklu (w dniach)

Rituximab

375 mg

dzień pierwszy

21

Cyklofosfamid

750 mg

dzień pierwszy, drugi, trzeci

Doxorubicyna

50 mg

dzień pierwszy, drugi, trzeci

Vinkrystyna

1,4 mg

dzień pierwszy, drugi, trzeci

Prednison (doustnie)

100 mg

dzień pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty

CVP-R

Kolejne cykle podawane są w odstępach 21-dniowych. Leki podawane są w ciągu pięciu kolejnych dni.
*Ten rodzaj leczenia może być przeprowadzany ambulatoryjne w warunkach Dziennego Ośrodka Leczenia.

Nazwa leku

Dawka leku/ m2 dziennie

Kolejne dni podania leków

Długość cyklu (w dniach)

Rituximab

375 mg

dzień pierwszy

21

Cyklofosfamid

750 mg

dzień pierwszy, drugi, trzeci

Vinkrystyna

1,4 mg

dzień pierwszy, drugi, trzeci

Prednison (doustnie)

100 mg

dzień pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty

Maxi CHOP-R protokół nordycki

Schemat przewiduje podawanie naprzemienne w odstępach 21- dniowych cykli:

Maxi CHOP-R i R-HAD.

*Ten rodzaj chemioterapii wymaga hospitalizacji pacjenta i podania w warunkach oddziału szpitalnego.

Nazwa leku

Dawka leku/ m2 dziennie

Kolejne dni podania leków

Długość cyklu (w dniach)

Maxi CHOP-R

Rituximab

375 mg

dzień pierwszy

21

Cyklofosfamid

1200mg

dzień pierwszy, drugi, trzeci

Doxorubicyna

75 mg

dzień pierwszy, drugi, trzeci

Vinkrystyna

1,4 mg

dzień pierwszy, drugi, trzeci

Prednison (doustnie)

100 mg

dzień pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty

R-HAD

Rituximab

375 mg

dzień pierwszy

21

Arabinozyt Cytozyny (ARA C)

6 mg

Dzień pierwszy, drugi

Leki doustne

------------

Monoterapia Rituximabem

Kolejne (łącznie cztery) dawki Rituximabu podawane są odstępach 7-dniowych.
*Ten rodzaj leczenia może być przeprowadzany ambulatoryjne w warunkach Dziennego Ośrodka Leczenia.

Nazwa leku

Dawka leku/ m2 dziennie

Kolejne dni podania leków

Długość cyklu (w dniach)

Rituximab

375 mg

dzień pierwszy

7

Leki doustne

------------

Monoterapia podtrzymująca Rituximabem

Kolejne dawki monoterapii podawane są w odstępach 90-dniowych lub 60 dniowych.
*Ten rodzaj leczenia może być przeprowadzany ambulatoryjne w warunkach Dziennego Ośrodka Leczenia.

Nazwa leku

Dawka leku/ m2 dziennie

Kolejne dni podania leków

Długość cyklu (w dniach)

Rituximab

375 mg

dzień pierwszy

90

Leki doustne

------------

Eskalowany BEACOPP

Kolejne cykle podawane są w odstępach 21-dniowych. Leki podawane są w ciągu trzech kolejnych dni oraz w dniu ósmym.
*Ten rodzaj leczenia może być przeprowadzany ambulatoryjne w warunkach Dziennego Ośrodka Leczenia.

Nazwa leku

Dawka leku/ m2 dziennie

Kolejne dni podania leków

Długość cyklu (w dniach)

Etopozyd

 200 mg

dzień pierwszy, drugi, trzeci

21

Adriamycyna (Doxorubicyna)

 35 mg

dzień pierwszy

Cyklofosfamid

 1200 mg

dzień pierwszy

Bleomycyna

 10 mg

dzień ósmy

 doustne:

Prednison

Procarbazyna (Natulan)

40 mg

100 mg

w dniach od pierwszego do czternastego włącznie

 w dniach od pierwszego do siódmego włącznie

ABVD

Kolejne cykle podawane są w odstępach 28-dniowych. Na jeden cykl chemioterapii składają się dwa podania w odstępach 14-dniowych, tzw. cykl A (podany w dniu pierwszym) i cykl B (podany w dniu piętnastym).
*Ten rodzaj leczenia może być przeprowadzany ambulatoryjne w warunkach Dziennego Ośrodka Leczenia.

Nazwa leku

Dawka leku/ m2 dziennie

Kolejne dni podania leków

Długość cyklu (w dniach)

Adriamycyna (Doxorubicyna)

 25 mg

dzień pierwszy i piętnasty

28

Bleomycyna

10 mg

dzień pierwszy i piętnasty

Vimblastyna

 6 mg

dzień pierwszy i piętnasty

Dacarbazyna

 375 mg

dzień pierwszy i  piętnasty

Leki doustne

-------------